Çiftçilere Büyük Vergi İndirimi


Tarımda faaliyet gösteren şirketler çiftçi olarak değerlendiriliyor..Tarımla uğraşan ve çiftçi olan şirketlere vergide indirim geliyor..Yeni Gelir Vergisi Yasası Taslağı’nda tarımda faaliyet gösteren şirketler çiftçi sayılıyor ve vergi yüzde 20’den 10’a indiriliyor. Bakanlar Kurulu’na da oranı sıfıra kadar çekme yetkisi veriliyor.

Yeni Gelir Vergisi Yasası Taslağı’nda tarımda şikâyet konusu olan toprakların bölünmesi ve dev kuruluşların bu alanda üretimini teşvik edecek vergisel düzenlemelerin olduğu öğrenildi.

Edinilen bigilere göre mevcut kanunda ticaret şirketlerinin tarımdan elde ettiği kazançlar zirai ürün sayılıp vergisel avantajlardan yararlanmazken yeni hazırlanan taslakta şirketlerin tarımsal kazançları çiftçiler gibi değerlendiriliyor. Sadece zirai faaliyetle uğraşan ticari işletmelerin kazançlarının yüzde 50’si gelir vergisinden istisna ediliyor. Bakanlar Kurulu’na da istisna oranını % 100’e kadar artırma yetkisi tanınıyor.

İŞÇİLERE DE VERGİ YOK
Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nda küçük çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri gelir vergisinden istisna ediliyor. Yeni taslakta ise, bu istisna asgari ücret tutarı ile kısıtlanıyor. Vergi istisnası sadece zirai faaliyetle uğraşan ticari şirketlere de tanınıyor.

TARIMI AYAĞA KALDIRACAK 9 ALTIN FORMÜL
1-Ticaret şirketleri de çiftçi sayılıyor.
2-Ticaret şirketlerine ait aynı köy sınırları içindeki araziler ile birbirine bağlılık arz eden işletmeler tek zirai işletme sayılıyor.
3-Sadece zirai faaliyet yapan ticaret şirketlerinin elde ettiği kazanç, zirai kazanç sayılıyor.
4-Zirai faaliyette bulunan ticaret şirketlerinin zirai hasılatları gelir vergisine tabi tutuluyor.
5-Çifçilerin biçerdöver, traktör ve kamyonlarını başka çiftçilerin işlerinde çalıştırması karşılığı kazancı zirai kazanç sayılıyor.
6-Çiftçilerin ve ticari işletmelerin zirai faaliyetlerden elde ettikleri kazançların yüzde 50’si gelir vergisinden istisna ediliyor. Bakanlar Kurulu bu istisna oranını yüzde 100’e kadar artırabilecek.
7-Sertifikalı tohum yetiştiriciliği de artık zirai faaliyet kapsamında.
8-Zirai ürünlerin değerlendirmek amacıyla işlenmesi zirai faaliyet sayılıyor.
9-Çiftçilerin yanında çalışanların ücretine tanınan gelir vergisi istisnası sadece zirai faaliyetle uğraşan ticari şirketlere de tanınıyor.

Rahim Ak/haberturk