kahve nerede yetişir

Kahve bitkisinin yetişme ortamı onun kendi özgün tadını belirler. Hatta aynı türün bir ülke içinde değişik rakım, yağış miktarı, toprak cinsi, işleniş metodlarına maruz kalması bile onda farklı tat karakterinin ortaya çıkmasına neden olur. Farklı çeşit ve farklı karışımlarda satın aldığımız kahve aslında yukarıda bahsettiğimiz 3 ana familyadan gelmektedir.
Afrika ve Arabistan kahvenin ilk doğduğu yerdir. Bazı kaynaklara göre ise Etopyanın Kaffa bölgesidir.
Asiditesi etkin, lezzetli alt grup kahveleri barındıran alanlar Burun, Kameron, Etopya, Etopya Harrar (orjinal kahve olduğuna inanılır), Kenya, Malawi Mocha (deniz yolu ile kahvenin taşınmasına başlandığı alandır. Moka kahvenin en eski ilk ismidir. Günümüzde kullandığımız yaygın kahve ismi Yemen’den çıkmadır), Tanzania, Uganda, Yemen (kahvenin insanlar tarafından ilk kez yetiştirilmeye başladığı yerdir), Zambia, Zimbabve ‘dir
Indonezya ve Pasifik, kahve tüccarlarının 17. Yüzyıl sonlarında yetiştirmeyi yaygınlaştırdığı ve asiditesi daha düşük, yumuşak tatda kahve içeren bu bölgedir. Bu bölgenin kapsadığı kahve yetişme alanları Hindistan (Mason rüzgarından adını alan Mason kahvesi ile ünlenmiştir), Java, Papua Yeni Gine (dünyanın en iyi kahvelerinden olmak üzere 1937 de Jamaika’dan getirtilen tohumların yetiştirilmesi başlanmıştır). Sumatra, Timor, Vietnam (ekseriyetle robusta türü yetişir) dir.
Amerika, Fransız dük’lerin ve Portekiz’lilerin 1720’ lerde kahve yetiştirmesi ile kahve tarihine girmiştir. Brezilya (halen dünyanın kahve ihtiyacının %35 ini karşılar), Kolombia (Dünyaca ünlü Kolombia kahvesine sahiplik yapar), Kostarika, Ekvator, El Salvador, Guatamala, Honduras, Jamaika (son derece pahallı 'Mavi Dağ' kahvesine sahiptir), Meksika, Panama, Portoriko, Venezuella kahve yetiştiriciliğinin yaygın alanlarıdır