Elektrikli Ev Aletlerinin Konumlandırılması


Ocağın üstüne ve yanına denk gelen dolaplar ile tezgahın ısıdan etkilenmemesi için ocak ile aspiratör dolabı arasındaki yükseklik ile ocak ile tezgah kenarı arasındaki mesafe ne olmalıdır?
Elektrikli ocaklar için bu konuda zorunlu ve uyulması gerekli bir yasa veya kural yoktur. Nasıl ki; ocağın üstüne bir tencere koyduğumuzda tencere saplarını tencerenin sağında veya solunda yanacak bölümlerden uzak bir konumda ve ocağın önünde hareket eden kişilerin tencere saplarına çarpmamalarını da sağlayarak yerleştiriyorsak, ocağın üstüne dolap koymamaya çalışın.Koyacaksanız; dolabı, ısının ve buharın dolabın gövde ve kapak malzemelerini fazla etkilemeyeceği 80, 90 cm gibi yükseklikte konumlandırın.
Gazlı ocaklar için de yukarıdaki anlattıklarımız aynen geçerli olup, yine zorunlu ve uyulması gerekli bir kural yoktur. Ama kolayca tutuşabilir malzemelerin gazlı ocağa yakınlığı ile ilgili kurallar kuşkusuz vardır.Örneğin; sadece dolap ve kapak malzemeleri değil, üzerinde yağ birikmiş metal aspiratör filitresi bile gerekli önlemler alınmadıkça tutuşabilir ve yanıcı bir malzemeye dönüşebilir
Montajı yapan ve/veya yaptıran kişinin ocak ile dolaplar arasındaki mesafeleri çok iyi ayarlaması gerektiği gibi dolap ve ocak üreticilerinin her ikisi de bu normları önceden saptamalıdırlar.Bu nedenle daha önceden gerekli testleri yapmalı ve uygun normları montaj talimatları içine koymalıdırlar.Bu talimatlardaki norm bilgileri modelden modele değişebilir veya eski bir ocak olması gibi bir nedenle talimat bulunamayabilir.Bu durumda da yukarıda uyardığımız gibi ocak ile aspiratör arasındaki yüksekliği 80 cm.den az ocak ile tezgah kenarları arasındaki mesafeyi de 5 cm.den az tutmayın.
Şunu da unutmayın ki; bütün bunları mutfağınız tasarlanmadan ve montaja hazır hale gelmeden önce belirlemelisiniz.Baca çıkışlarını da bu normlara koşut olarak belirlemelisiniz.Zaten bunlar bilinmeden mutfağınızın bu bölümünü tasarlamanız mümkün değildir ve mutfağı satın alacağınız kuruluş bu bilgilere sahip olmalıdır.Eğer bu bilgilere sahip değilse mutfağınızı buradan satın alma kararınızı bir kere daha gözden geçirmenizde yarar vardır.
Ayrıca gazlı ocaklarınızı satın alırken alevin sönmesi halinde gazın yayılmasını beklerin hemen yanında bulunan termostatik uyarıcılar ile gazı keserek önleyen, modelleri tercih etmeyi unutmayın.